สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
ชื่อ
ภาพกิจกรรมมอบกระเช้า อวยพรปีใหม่ นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง
ภาพกิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ Life Begins wiht GHB ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)
ภาพกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ"เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อยาสัตว์บางชนิดถูกยกระดับเป็น ยาควบคุมพิเศษ"
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ทุกห้อง
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ชั้น ๑
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ห้องชัยอัศวรักษ์และห้องเตียง ตันสงวน ชั้น ๓
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ชั้น ๔
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ชั้น ๑
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (บ่าย) ห้องชัยอัศวรักษ์และห้องเตียง ตันสงวน ชั้น ๓
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔
ภาพสัตวแพทยสภาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง สัตวแพทย์จาก asean และ ASVB ร่องเรือ White orchid Dinner cruise แม่น้ำเจ้าพระยา Asia tique ถึงโรงพยาบาลศิริราช
ภาพกิจกรรมการประชุมและนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของ AVSBN ใน 27th ASWGL ร่วมกับผู้แทนของกรมปศุสัตว์
ภาพกิจกรรมเสวนาCE ฟ้าหม่นคนอาวุโส"
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี2562
คณะผู้บริหารสัตวแพทยสภา เลี้ยงสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย
Dr.Hisao Kurazono,Vice President for Intrnational Affairs,Dean VetNorth Japan เข้าเยี่ยมสัตวแพทสภา
นายกสัตวแพทยสภาและคณะอนุกรรมการด้านต่างประเทศร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สัตวแพทยสภาแห่งประเทศไทยได้รับเชิญร่วมสัมมนาด้านการศึกษาและสภาวิชาสัตวแพทย์ในภูมิภาคเอเซียโดยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
สัตวแพทยสภา เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Livestock stakeholder handling antibiotic with care ที่ Pullman King Power Bangkok
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ (เช้า-บ่าย) ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓