สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
E-Learning 2561 (เริ่มเปิดลงทะเบียนแล้ว)
ในปี 2561 นี้ ทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา จะจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการตลอดทั้งปี ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อนำข้อสรุปไปดำเนินการจัดงาน
โค้งสุดท้าย เปิดลงทะเบียนแบบทดสอบออนไลน์ e-Learning 2560
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
แนวทางการจัดทำชุดคำถาม-คำตอบ
ขั้นตอนการยื่นขอจัดกิจกรรมของสถาบันหลักและสถาบันสมทบผ่านระบบสมาชิกสัตวแพทยสภา
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียน E-Learning 2560
ศ.ศ.สพ.ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นผจก.
เปิดลงทะเบียนรายวิชา E-Learning 2560