สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑( ภาคบ่าย) ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4
งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง "Novel Technique in Semen Preservation"
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ขอเชิญสัตวแพทย์เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "แนะแนววางแผนครอบครัว สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงพิเศษอย่างปลอดภัย"
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ขยายเวลาลงทะเบียนรายวิชา E-Learning 2561
ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนาสัตวแพทย์ปลอดภัยห่างไกลเรื่องร้องเรียน
เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โดย CE จัดทำ Facebook fanpage ให้บริการสมาชิก
ศูนย์การศึกษาฯออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ วันที่ 7-8 ก.พ. 61