สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศศ.ศ.สพ.ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี ๒๕๖๒
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทยสภา เชิญคุณหมอลุงป้ามาร่วมงาน "เสวนาCE ฟ้าหม่นคนอาวุโส"
เปิดลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี 2562
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 9 เรื่อง "EXOTIC PET 101"
ขอเชิญสัตวแพทย์เข้าร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 8 เรื่อง "รอบรู้โรคไต..ใครว่ายาก"
กิจกรรมสำหรับสมาชิกสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เพื่อสะสมหน่วยกิตผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ หรือบทความวิชาการอันเป็นประโยชน์
ขอเชิญเป็นผู้เขียนบทความเพื่อจัดทำแบบทดสอบออนไลน์และชุดคำถามคำตอบฯ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 7 เรื่อง ครบเครื่องเรื่องโรคหัวใจ วินิจฉัยให้ชัด จัดการให้เหมาะสม
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเชิญสัตวแพทย์เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 เรื่อง "ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว" ep.2
งานสัมมนาครั้งที่ 5 เรื่อง ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะในทางเวชปฏิบัติ (Urological Operation in Practice)