สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี จาก บริษัท VNU Exhibition
อนุมัติการเลื่อนจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2564 และเห็นชอบขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองที่จะหมดอายุ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564-มิถุนายน 2564
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Online เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ เพื่อให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้ง และข้อพิพาทที่อาจนำไปสู่การฟ้องร้อง
ขอเชิญลงทะเบียนกิจกรรมแบบทดสอบทดสอบออนไลน์ (e-Learning 2564ครั้งที่ 1)
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 26 EXOTIC PET 102
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 25 เรื่อง Rational antibiotic therapy: What works, When, Where, and Why ?
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 24 เรื่อง Current concepts on small animal orthopedics and integrative care
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 23 เรื่อง Common infectious diseases in clinical practice
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 22 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 21 ของศ.ศ.สพ.เรื่อง Updates on Canine and Feline Dermatology 2020