สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2564

 

 

 

 

 

 

 ประกาศปี2564

  

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2564 เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดการคลังข้อสอบและจัดการสอบแบบ Computer-based.pdf

 


     

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 2/2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสนามสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2563.pdf

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 3/2564 เรื่อง ผลสอบราคาจ้างจัดทำระบบและจัดการสอบแบบComputer-based.pdf

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 4/2564 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2564.pdf 

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 5/2564 เรื่อง เกณฑ์การผ่านในการสอบประเมินความรู้ฯ.pdf

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 6/2563 เรื่อง เลื่อนกระบวนการจัดสอบประเมินฯ ประจำปี 2564.pdf

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 7/2564 เรื่อง โครงสร้างศูนย์ประเมินฯ.pdf

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 8/2564 เรื่อง เลื่อนกระบวนการจัดสอบประเมินฯ ประจำปี 1/2564.pdf

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 9/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี ครั้งที่ 1/2564 (ใหม่).pdf

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 10/2564 เรื่อง เกณฑ์การผ่านในการสอบประเมินความรู้ฯ.pdf

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 11/2564 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบฯ หรือ ขอคืนเงินกรณีสละสิทธิ์.pdf

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 12/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี 2565.pdf

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโควิค19ในการจัดสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1-64.pdf

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 14/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี ครั้งที่ 2-2564 (ใหม่).pdf

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        ปรับปรุงวันที่ 2021-12-28