สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำถามที่พบบ่อย

1.คำถาม : ทำไมต้องมีการเก็บคะแนนหน่วยกิต

คำตอบ : เป้าหมายหลักของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนั้นมีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสัตวแพทย์มีการปรับปรุง และพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่สามารถให้บริการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดตั้งการวัดคะแนน โดยสัตวแพทย์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสะสมหน่วยกิต แสดงถึงการพัฒนาองค์ความรู้ของสัตวแพทย์ในด้านต่างๆ ในรอบสมาชิก 5 ปี

 

2.คำถาม : ในการต่ออายุใบอนุญาตครั้งต่อไป มีการเก็บคะแนนสะสมหน่วยกิตอย่างไร

คำตอบ :
ในการต่ออายุใบอนุญาตครั้งต่อไป สัตวแพทยสภา มีข้อกำหนดในเรื่องของการสะสมหน่วยกิต ดังนี้ สัตวแพทย์ต้องมีการเก็บคะแนนหน่วยกิต (CE) "ซึ่งเป็นคะแนนสะสม" ในรอบสมาชิกปัจจุปัน (5 ปี ) ครบ 100 คะแนน

 

3.คำถาม : มีการคิดค่าใช้จ่ายอย่างไร สำหรับการเก็บคะแนนสะสมหน่วยกิต

คำตอบ :
 ในการขอรับหน่วยกิตสะสมจะมีค่าธรรมเนียมดำเนินการ โดยกรณีรับรองหน่วยกิตเป็นรายบุคคล ค่าธรรมเนียมการสะสมหน่วยกิตรายบุคคลตั้งแต่ 1-5 หน่วยกิต เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท และตั้งแต่ หน่วยกิตขึ้นไป เสียค่าธรรมเนียมเป็นหน่วยกิตละ 20 บาท 

4.คำถาม : มีช่องทางใดบ้างในการเก็บคะแนนสะสมหน่วยกิต

คำตอบ :
สมาชิกสามารถเข้าดูรายละเอียดกิจกรรมที่ได้รับ คะแนนสะสมหน่วยกิตได้

              อ่านเพิ่มเติมคลิก   หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร 

5.คำถาม : สามารถยื่นแบบฟอร์มเอกสารทางใดในการขอเก็บคะแนนสะสมหน่วยกิต

คำตอบ : สมาชิกสามารถติดต่อผ่านอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และดาวน์โหลดเอกสารจากลิงค์ http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=129

 

6.คำถาม : สมาชิกอาวุโสมีช่องทางช่วยเหลือในการเก็บสะสมคะแนนหน่วยกิตอย่างไรบ้าง

คำตอบ : สมาชิกสัตวแพทยที่มีอายุ 55 ปีขึ้น ในวันที่ยื่นขอกิจกรรม สามารถส่งบทความประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อมาขอหน่วยกิตคะแนนพิเศษได้ สามารถอ่านรายละเอียดจาก คู่มือ การรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

             ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ศ.สพ.ที่ 3/2561 กิจกรรมสัตวแพทย์55ปีขึ้นไป เพื่อสะสมหน่วยกิตผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ฯ