สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ติดต่อเรา

แผนที่สำนักงานสัตวแพทยสภา

   

  

สำนักงานสัตวแพทยสภา : 68/8  หมู่ 1 ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2017-0700-8 โทรสาร : 0-2017-0709

The Veterinary Council of Thailand
Veterinary council Office : 68/8 Moo 1 Nakornin Road, Bang-Phai Sub-district, Maeung District, Nonthaburi Province 11000

 

โทรศัพท์ : 0-2017-0700 ถึง 08 
(ขึ้นทะเบียนใหม่ ต่ออายุใบอนุญาตฯ : สัตวแพทยสภา  กดต่อเบอร์ 209, 217, 219, 215 ) 
(ขอกิจกรรม ปรึกษาเรื่องคะแนน : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ กดต่อเบอร์ 201, 203, 205)
(สอบประเมินฯ : ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ กดต่อเบอร์ 223, 224)
(วิทยาลัยชำนาญการฯ:กดต่อเบอร์ 217)
(การเงิน กดต่อเบอร์ 207)
(it กดต่อเบอร์ 212)
(ฝ่ายกฎหมาย กดต่อเบอร์ 225)


โทรสาร : 0-2017-0709


สัตวแพทยสภา : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.