สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ติดต่อวิทยาลัย

ติดต่อวิทยาลัย

1.ไปรษณีย์, โทรศัพท์ , โทรสาร

          วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

๖๘/๘ หมู่ ๑ อาคารสัตวแพทยสภา ถ.นครอินทร์ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร.๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๑๗ โทรสาร ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๙

 

2. อีเมล์

          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.