สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

พ.ร.บ. และข้อบังคับ จรรยาบรรณ

|  พ.ร.บ. และข้อบังคับ | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |    คำสั่ง  | ประกาศ |


 

 พ.ร.บ. และข้อบังคับ

  

1.

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีการสัตวแพทย์ (20 ม.ค. 46)

 2.

สืบสวนสอบสวน (20 ม.ค. 46)

 3.

หลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาต ( 17 ม.ค. 46)

 4.

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย 2549 (ฉบับ 2)