สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ติดต่อเรา

สำนักงานสัตวแพทยสภา : 68/8  หมู่ 1 ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000


โทรศัพท์ : 0-2017-0700-8  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ ต่อ 224
โทรสาร :  0-2017-0709


ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.