สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ติดต่อเรา

 "ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ : อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา : 68/8  หมู่ 1 ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000"


โทรศัพท์ : 0-2017-0700-8  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ต่อ 201, 203, 204
โทรสาร :  0-2017-0709
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ เพิ่มช่องทางการติดต่อ Line ID: cce-vet  
สามารถติดต่อได้วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.
*หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

OR Code
 
 
 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ติดต่อกิจกรรมรายบุคคล)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ติดต่อกิจกรรมสถาบัน)