สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 3


สัตว์เลี้ยงพิเศษ
How to Perform Radiography Like the Professional: Positioning and Interpretation for Exotic Pets
สพ.ญ.แก้วกานท์ มะโนมะยา

 

 


 

How to Start an Exotic Pet Clinic: Standard of Care in 2021
น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล

 

  

สัตว์เล็ก

Nutritional Management in Patient with Kidney Diseases: AKI vs CKD
สพ.ญ.คาริน วิชชุกิจ

 

Nutritional Management for Losing Weight in Dogs and Cats
น.สพ.ป้อมเพชร นพคุณวิจัย

 

 

   

 

2021-11-02