สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมงานครบรอบ 52 ปี แพทยสภา

ภาพกิจกรรมงานครบรอบ 52 ปี แพทยสภา 
 
วันนี้ ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม (นายกสัตวแพทยสภา) เข้าร่วมงานครบรอบ 52 ปี แพทยสภา เพื่อแสดงความยินดี ที่ได้ย้ายที่ทำการมายัง อาคารสภาวิชาชีพ ถนนสาธารณสุข 8 ในกระทรวงสาธารณสุข
 
ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้นที่ 14 และห้องประชุมสิริวัตนภักดี ชั้นที่ 3 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี