สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรม "โครงการความร่วมมือจัดทำ เครื่องมือเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

 

          วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายกสัตวแพทยสภา ลงนาม MOU ระหว่าง สัตวแพทยสภา กับบริษัท We Build "โครงการ ความร่วมมือจัดทำ เครื่องมือเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ให้กับสมาชิกสัตวแพทยสภาผ่านรูปแบบ mobile Application (Vet on mobile)