สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมหารือโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สัตวแพทยสภา ร่วมประชุมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อหารือโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง
  :ผู้ช่วยสัตวแพทย์
  :นักเทคนิคการสัตวแพทย์
  :นักพยาบาลสัตว์