สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมนายกสัตวแพทยสภาร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS)

วันที่14 กรกฎาคม 2563 นายกสัตวแพทยสภาร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/กรมปศุสัตว์