สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

มาตรการในการป้องกันการติดเชื้อจากโรค COVID 19 สัตวแพทยสภา

           เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 63 ท่านนายกสัตวแพทยสภาและเลขาธิการ ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อจากโรค COVID 19  สำนักงานสัตวแพทยสภาสนองนโยบาย ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID 19 ด้วยการให้เจ้าหน้าที่สลับการปฏิบัติงานโดยครึ่งหนึ่ง work from home กับอีกครึ่งหนึ่ง work from office วันเว้นวัน ตลอดเดือน เมษายนนี้ หากมีกรณีเร่งด่วน ให้ประชุมด้วยโปรแกรม zoom app